Slovenia

  • ZRC SAZU Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU Scientific Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts)
  • Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani (Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana)