Slovakia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (Ľudovit Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy Sciences)