Latvia

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (Institute of Mathematics and Computer Science, University of Latvia)